• Gecontroleerde, gecertificeerde shop

Colofon

Grandel Beautyness B.V.
Ossenberg 3
3825 EL Amersfoort

Phone: +49 821 3202 580
Fax: +49 821 3202 203
E-Mail: contact@grandel.nl

Bestuurder: Dr. Grandel GmbH, Augsburg
Activiteiten: groothandel in parfums en cosmetica
Groothandel in farmaceutische producten
Detailhandel via Internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren
Statutaire zetel: Amersfoort
KvK-nummer: 31045429
BTW-identificatienummer: NL804924120B01

DR. GRANDEL is een internationaal beschermde merknaam.
Verantwoordelijk i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV: Oliver Commentz, Pfladergasse 7 – 13, 86150 Augsburg

Web: www.grandel.nl

Voor volledigheid, fouten van technische en redactionele aard, weglatingen etc. alsmede voor de juistheid van de teksten kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

In het bijzonder kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van informatie die via verder leidende links te bereiken is.

Aanbieders zijn voor de persoonlijke inhoud die zij voor gebruik ter beschikking stellen, volgens de algemeen geldende wetten verantwoordelijk. Van deze eigen inhoud dienen verwijzingen naar de door andere aanbieders aangeboden noteringen te worden onderscheiden.

De verwijzingen door hyperlinks naar de inhoud van andere websites dienen uitsluitend ter informatie.

De verantwoordelijkheid voor deze noteringen van derden ligt alleen bij degene die de inhoud aanbiedt. Voordat er een verwijzing wordt aangemaakt, zijn de websites van de vreemde aanbieders naar beste weten en geweten en met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Voor de juistheid en volledigheid van informatie die via verder leidende links te bereiken is, kan echter niet worden ingestaan. De inhoud van de andere websites kan steeds zonder medeweten van de redactie van de Grandel Beautyness B.V. ondernemingsgroep worden gewijzigd.

Voor alle links naar deze pagina's geldt het volgende: wij vestigen er de aandacht op dat wij geen invloed op de vormgeving en inhoud van de door links van onze homepage uit bereikbare pagina's van andere aanbieders hebben en ons de inhoud ervan niet eigen maken. Deze verklaring geldt voor alle elementen van deze homepage en de daar aangebrachte links.

Wanneer Grandel Beautyness B.V. naar sites verwijst waarvan de inhoud aanleiding tot afkeuring geeft, verzoekt de internetredactie daarvan op de hoogte te worden gesteld.

De internetredactie behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de beschikbaar gestelde inhoud aan te vullen, te veranderen of te verwijderen.

De gehele inhoud van de website, met inbegrip van teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewogen beelden, geluiden, illustraties en software (hierna als "INHOUD" aangeduid), is eigendom van Grandel Beautyness B.V., haar partners en/of leveranciers. Alle elementen van de website, met inbegrip van de algemene vormgeving en de inhoud, worden door auteursrechten en andere rechten beschermd. Voor zover binnen de website niets anders is vermeld, is het vermenigvuldigen, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken van de INHOUD, in het bijzonder het gebruik van het beeld- en tekstmateriaal op platforms van derden niet geoorloofd.

Alle hierin gebruikte handelsmerken, servicemerken en merknamen zijn – voor zover niets anders is vermeld –  handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Grandel Beautyness B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grandel Beautyness B.V. bent u niet bevoegd handelsmerken op welke manier dan ook te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te herpubliceren, te uploaden, te verzenden, over te dragen, te verkopen of te veranderen.

De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.
De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u te allen tijde rekenschap over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens geven. Met vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens, voor inlichtingen, correctie, blokkering of wissen van gegevens kunt u terecht bij:

Andreas Wehrle
Datenschutzbeauftragter
Pfladergasse 7-13
86150 Augsburg
Tel: 0821 / 3202-167
mail: datenschutz@grandel.de

Deze site maakt deel uit van het reclameaanbod van Grandel Beautyness B.V., © 2024. Alle rechten voorbehouden.

Uitgegeven door Grandel Beautyness B.V.

Platform van de EU commissie voor online schikking: ec.europa.eu/consumers/odr

Klantaccount
Nog geen klantaccount?

Nieuwe klanten kunnen zich hier snel en gemakkelijk direct aanmelden voor een klantaccount.