Limited Edition: Hyaluron Refill Cream 75 ml

  • Gecontroleerde, gecertificeerde shop

FAQ en hulp

Klantinformatie voor verkoop via de DR. GRANDEL onlineshop

U sluit contracten op afstand met:
Grandel Beautyness B.V.
Ossenberg 3
3825 EL Amersfoort

Phone: +49 821 3202 153
Fax: +49 821 3202 203
Web: www.grandel.nl
E-Mail: contact@grandel.nl

Bestuurder: Dr. Grandel GmbH, Augsburg
Activiteiten:
Groothandel in parfums en cosmetica
Groothandel in farmaceutische producten
Detailhandel via Internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren
Statutaire zetel: Amersfoort
KvK-nummer: 31045429
BTW-identificatienummer: NL804924120B01

DR. GRANDEL is een internationaal beschermde merknaam
Web: http://www.grandel.nl

Wij hebben in de artikelbeschrijvingen van onze artikelen de betreffende belangrijkste eigenschappen beschreven.

Wij zullen ons alle redelijke moeite getroosten om aan uw artikelen te komen. Zo zorgen wij er ook met de vereiste zorgvuldigheid voor dat er voor al onze producten een gelijkwaardige vervanging wordt gevonden. Toch kan het helaas gebeuren dat ook wij een levering niet ontvangen zonder dat ons schuld treft.
   
Mochten wij ondanks onze voorzorgsmaatregelen niet in staat zijn uw bestelling te leveren, hebben wij het recht ons uit het contract met u terug te trekken. In dat geval zullen wij u onverwijld op de hoogte stellen en het verschuldigde bedrag – voor zover u dit reeds heeft voldaan – onverwijld aan u terugstorten. Details hierover vindt u ook in onze Algemene Voorwaarden.

Alle aangegeven prijzen zijn eindprijzen in euro's inclusief de thans in Nederland geldende BTW, die wij aan onze Belastingdienst afdragen.

Bij verzending zijn bovendien verzendingskosten verschuldigd. Nadere informatie over de hoogte van de verzendingskosten komt u te weten als u op de link "plus verzendingskosten" achter elke prijs klikt. Wilt u er rekening mee houden dat wij uitsluitend aan adressen binnen Nederland leveren.

U kunt bij ons per Factuur, PayPal, iDEAL of creditcard betalen. Wij zullen uw bestelling na binnenkomst direct in behandeling nemen en u over de betreffende status van de bestelling per e-mail informeren.

Consumenten hebben bij op afstand gesloten contracten, dus ook bij koop via onze onlineshop van rechtswege een herroepingsrecht. Consument is wie de rechtshandeling voor een doel afsluit dat noch aan zijn commerciële noch zijn zelfstandige beroepsmatige activiteiten kan worden toegerekend.

De volgende onderrichting informeert u als consument over de voorwaarden en de details van het uitoefenen van uw herroepingsrecht.

Herroepingsonderrichting

Herroepingsrecht
U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet transporteur is, de laatste artikelen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Grandel Beautyness B.V., Ossenberg 3, 3825 EL Amersfoort, telefoon: +49 821 3202 153, e-mail: contact@grandel.nl door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet is voorgeschreven.

Ter inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, dienen wij u alle bedragen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan doordat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag terug te betalen waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk met u iets anders is afgesproken; in geen geval worden wegens deze terugbetaling kosten aan  u berekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer hebben ontvangen of tot u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft teruggestuurd, naargelang het eerdere tijdstip.

U dient de artikelen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract op de hoogte brengt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de artikelen vóór afloop van de termijn van veertien dagen wegstuurt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

Nee, door het gebruik van het communicatiemiddel internet ontstaan er voor u geen extra kosten die wij u in rekening zouden kunnen brengen.

8.1  De producten in onze onlineshop vormen geen ons juridisch bindende aanbiedingen.

8.2  Bestellingen via onze website www.grandel.nl kunt u via het bestelsysteem in onze onlineshop indienen.

8.3  U kunt een product eerst noteren en vrijblijvend in de boodschappenmand leggen. Klik daarvoor in de productbeschrijving gewoon op het symbool "In de boodschappenmand". 8.4  Vervolgens resp. door op de knop "Boodschappentas" te klikken verschijnt de inhoud van uw boodschappenmand, die eventueel – naargelang de bestelde waarde en beschikbaarheid – door ons met gratis monsters wordt aangevuld. U kunt de inhoud van de boodschappenmand bewerken door het aantal producten met het keuzemasker te veranderen. Door op de knop "Verwijderen" te klikken verwijdert u de betreffende producten. Onder aan de bladzijde verschijnt het factuurbedrag incl. eventueel te betalen verzendingskosten.

U brengt het bestelproces op gang door in de boodschappenmand op het symbool "Naar de kassa" te klikken.

8.5  Voor het uitvoeren van uw bestelling hebben wij allereerst uw adres nodig. Daarvoor kunt u zich als klant bij ons registreren of zonder registrering bij ons shoppen.

Wanneer u zich niet als klant bij ons wilt registreren, klik dan op de knop "verder zonder registrering". Vervolgens wordt u verzocht uw factuuradres te vermelden. Daarvoor hebben wij uw aanspreekvorm, uw naam, uw adres en uw geboortedatum alsmede uw e-mailadres en telefoonnummer nodig. Dit factuuradres gaan wij ook als bezorgadres gebruiken wanneer u niet afzonderlijk een bezorgadres vermeldt. Wanneer u verzending naar een ander adres wilt, bijvoorbeeld naar uw werk, vermeld dan bij "Bezorgadres" de betreffende gegevens. Om het bestelproces voort te zetten klikt u op de knop "Verder".

Wanneer u zich echter als klant bij ons wilt registreren om toekomstige bestellingen sneller te kunnen afhandelen, klik dan op de knop "Als nieuwe klant aanmelden". Vervolgens wordt u voor de registrering als nieuwe klant naar onze registreringspagina geleid. Kies daar een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vervolgens wordt u verzocht uw factuuradres te vermelden. Geef bovendien uw aanspreekvorm, uw adres en uw geboortedatum alsmede uw e-mailadres en uw telefoonnummer aan. Dit factuuradres gaan wij ook als bezorgadres gebruiken wanneer u niet afzonderlijk een bezorgadres vermeldt. Wanneer u verzending naar een ander adres wilt, bijvoorbeeld naar uw werk,  of naar een pakstation van de posterijen, vermeld dan bij "Bezorgadres" de betreffende gegevens. Om het bestelproces voort te zetten klikt u op de knop "Verder". Als u geregistreerde klant bent kunt u zich steeds met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord aanmelden.

8.6  Nu gaat de pagina "Betalen" open, waar u de verschillende betaalmogelijkheden krijgt aangeboden. Kies een van de betaalvormen en klik vervolgens op de knop "Verder".

8.7  U komt nu bij een afrondend "besteloverzicht" van alle producten benevens de in totaal verschuldigde verzendingskosten. Controleer hier nogmaals of uw gegevens correct zijn opgeslagen. Met de knop "Veranderen" kunt u de gegevens veranderen als deze onjuist zijn. Door de webbrowser te sluiten kunt u het hele bestelproces op elk moment annuleren. Vervolgens verzoeken wij u onze Algemene Voorwaarden, waar u onze herroepingsonderrichting vindt, alsmede onze Klantinformatie door te lezen. Deze gaan met een klik op de hyperlink in een afzonderlijk browservenster open. Print eventueel deze documenten resp. sla ze op.

8.8  Met uw bestelling kunt u pas verder als u het vakje "Ik accepteer de Algemene Voorwaarden" heeft aangevinkt.

Voor zover u belangstelling heeft voor onze nieuwsbrief, kunt u deze meteen tijdens het bestelproces – maar ook bij elke andere gelegenheid via onze website – abonneren. Vink daarvoor het betreffende vakje aan. Pas door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken geeft u een bindend aanbod tot afsluiten van een koopcontract voor de artikelen in de boodschappenmand af.

8.9  Direct daarna krijgt u te zien dat uw bestelling bij ons is binnengekomen en wij deze onverwijld in behandeling zullen nemen. Wij bieden u aan zich voor de "Trusted Shops Kopersbescherming" aan te melden, een zelfstandige garantie van Trusted Shops. De voorwaarden voor gebruikmaking vindt u op  http://www.trustedshops.de/info/garantiebedingungen. De kosten van deze garantie zijn voor onze rekening. Klik daarvoor op de knop "Aanmelden bij de Trusted Shops Kopersbescherming", dan wordt u voor registrering naar de websites van Trusted Shops doorgeschakeld.

8.10  Bovendien sturen wij u na het verzenden van uw bestelling een mail met de bij ons binnengekomen bestelgegevens naar het door u aangegeven e-mailadres. Deze mail bevat bovendien onze herroepingsonderrichting alsmede onze Algemene Voorwaarden en Klantinformatie in tekstvorm.

8.11   Wilt u rekening houden met het volgende: het koopcontract komt niet reeds met het binnenkomen van de bestelbevestiging tot stand, maar pas met het verzenden van een bevestiging van de order per e-mail door ons (orderbevestiging) of het bezorgen van de artikelen. Wij zijn gerechtigd het in de bestelling vervatte contractuele aanbod binnen 2 dagen aan te nemen of het aannemen van de bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.

Een verkorte opslag van de contractgegevens vindt vervolgens alleen ter nakoming van onze wettelijke bewaarplichten in het kader van een boekhouding volgens de voorschriften plaats.

De bestelgegevens en de tot het contract behorende Algemene Voorwaarden worden u met de bestelbevestiging per e-mail toegezonden.

In het kader van het elektronische bestelproces komt u vóór het verzenden van uw wilsverklaring bij een afsluitend "besteloverzicht" van alle producten samen met de in totaal verschuldigde verzendingskosten. Hier kunt u nogmaals controleren of uw gegevens correct zijn. Met de knop "Veranderen" kunt u invoerfouten veranderen. Door de webbrowser te sluiten kunt u het hele bestelproces op elk moment annuleren.

Contracten met ons kunt u uitsluitend in de Nederlandse taal afsluiten.

Wij hebben ons aan de Trusted Shops kwaliteitscriteria onderworpen. Deze kunnen op internet bij http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html worden ingezien.

U kunt voor elk van onze producten een persoonlijke productbeoordeling indienen. U heeft de mogelijkheid 1 tot 5 sterren te verlenen en een individuele tekst over het product te schrijven.

Voor het indienen van een beoordeling is het vermelden van uw voor- en achternaam, uw woonplaats en uw e-mailadres verplicht; uw achternaam wordt bij publicatie echter tot de eerste letter verkort, uw e-mailadres verschijnt niet openbaar.

Wij zijn ervan overtuigd dat uw ervaring met onze producten de koopbeslissing voor andere klanten optimaal kan ondersteunen. Daarbij is het belangrijk dat u uw positieve of negatieve beoordeling met redenen omkleedt. Wij verzoeken u bij het formuleren de volgende voorschriften op te volgen, omdat wij anders uw beoordeling helaas niet kunnen publiceren:

  • Beoordeel steeds alleen het gekozen product en vermeld geen prijs, bestelafhandeling, levertijden en alternatieve leveranciers.
  • Beoordeel alleen producten die u zelf heeft gebruikt, geef uw eigen mening weer, niet die van derden, en geef geen beoordeling die alleen op de afbeelding of de productbeschrijving is gebaseerd.
  • Vemeld geen persoonlijke gegevens (bijv. telefoonnummers, e-mailadressen, URL's etc.).
  • Wij accepteren niet: obsceniteiten, scheldpartijen, tegen de Grondwet gerichte of racistische uitlatingen, alsmede recensies van personen of bedrijven die er economisch belang bij hebben onze onderneming in diskrediet te brengen.
  • Onze productbeoordelingen zijn beperkt tot een lengte van 2500 karakters. Daarmee moet u voldoende ruimte hebben voor een gedetailleerde beoordeling.

Met de publicatie van uw beoordeling geeft u ons toestemming eventueel de spelling van uw tekst te corrigeren.

Klantaccount
Nog geen klantaccount?

Nieuwe klanten kunnen zich hier snel en gemakkelijk direct aanmelden voor een klantaccount.